Економіка
30.06.2022

Вплив військової ескалації Російської Федерації в Україні на розвиток світової економіки

Вплив військової ескалації Російської Федерації в Україні на розвиток світової економіки

Військова агресія Російської Федерації (РФ) стосовно України вже має серйозні економічні наслідки для всього світу, в разі її довготривалості вони можуть стати нищівними. 

Війна є основним чинником, що веде до уповільнення розвитку світової економіки, зростання інфляції, виникнення дефіциту продовольства та глибокої гуманітарної кризи, яка насамперед, вплине на країни з низьким рівнем доходу на душу населення.    

Окрім прямого впливу країн що воюють, тиск на розвиток світової економіки чинитиме стан економік країн, якими було впроваджено ряд економічних санкцій відносно РФ та відповідних рестрикцій з боку агресора.

В цілому, за даними Світового банку, на ці країни в 2020 р. припадало 61% світового валового внутрішнього продукту (ВВП). Зокрема, частка країн у ВВП, які ведуть військові дії – України та РФ – становила 0,2% (55 місце серед країн) та 1,7% (11 місце) відповідно. За даними міжнародних організації та експертів, економіки цих країн в середньостроковій перспективі очікують на суттєве скорочення. На країни ЄС, Північної Америки, Японії, Південної Кореї, Великобританії, Австралії та Нової Зеландії в сукупності припадало 59% ВВП, в середньостроковій перспективі очікується зниження темпів його зростання. 

За даними міжнародного валютного фонду (МВФ), замість очікуваного після пандемії відновлення економіки світ спостерігає її уповільнення. МВФ вже провів кореляцію прогнозів у негативну сторону. Зокрема, після глобального зростання економіки на 6,1% у 2021 р. очікується уповільнення процесу в 2022-2023 рр. до 3,6%, що нижче на 0,8 пп. та 0,2 пп. відповідно, ніж планувалось у січні поточного року. Після 2023 р. глобальні темпи росту в середньостроковій перспективі ще сповільняться та становитимуть 3,3%. Окрім військових дій,  на погіршення показників вливає стрімке зростання цін на енергоресурси, продукти харчування.

Рейтингове агентство

Прогноз

попередній

скоригований

Standard and Poor’s

4,1% 3,4%

Moody’s 

4,3% 3,6%

Fitch rating 

4,2% 3,5%

Прогноз динаміки зростання світової економіки провідними рейтинговими агентствами
Джерело: Standard and Poor’s Moody’s Fitch rating


Водночас, провідні рейтингові агентства  переглянули прогноз зростання світової економіки в 2022 р. в бік погіршення, серед основних причин чого є військові дії. Такі прогнози можуть бути й надалі відкориговані залежно від тривалості війни та рецесії світової економіки.  

За даними МВФ, військові дії прямо або опосередковано позначаться на економіках 143 країн світу, які формують 86% світового ВВП. Ситуація в різних країнах відрізнятиметься: від катастрофічних економічних втрат в Україні та глибокого спаду РФ до зіткнення інших країн з наслідками війни через товарні, торгові та фінансові канали.   

Показник 2022 р. 2023 р. 2024 р.
Україна
ВВП -45,1% +2,1% +5,8%
Інфляція  15% 19% 8%
Російська Федерація
ВВП -11,2% +0,6% +1,3%
Інфляція  22%

Прогноз ВВП та індексу споживчих цін в Україні
Джерело: Світовий банк


Військове вторгнення стало підставою для перегляду Світовим банком прогнозу розвитку економіки України. Після прогнозованого в 2022 р. зростання ВВП на 3,2% очікується його скорочення на 45,1% (в березні фактичне скорочення сягнуло 35%). За результатами моделювання макроекономічних прогнозів, падіння відбуватиметься за рахунок скорочення на 50% приватного споживання, на 57% – обсягу капітальних інвестиції, на 80% – експорту та 70% імпорту товарів, послуг. Це відбуватиметься за одночасного збільшення співвідношення державного боргу до ВВП з 51% до 91% та індексу споживчих цін до 15%. Посилаючись на  дані міжнародної межі бідності, яка становить $5,5 на день, прогнозується, що бідність в Україні зросте до 19,8% у 2022 р. порівняно із 1,8% у 2021 р., при цьому ще 59% мешканців можуть опинитись за межею бідності.     

Основним чинником впливу на розвиток економіки РФ є впровадженні санкції та зменшення внутрішнього попиту, які в поточному році призведуть до скорочення ВВП цієї країни на 11,2% із подальшим кволим відновленням. Частка мешканців країни, що живе за межею бідності у 2022 р. зросте з 11,0% до 12,8%. У разі запровадження санкційних обмежень щодо експорту РФ вуглеводів такі показники суттєво погіршаться. 

Світовий банк наголошує, що існує високий рівень невизначеності, пов’язаний з тривалістю та інтенсивністю військових дій, що, в свою чергу, чинитиме тиск на  темпи скорочення економік та на подальші прогнози фінансової установи. 

Зазначені вище фактори впливають на вартість грошей в світі. Інфляція стала явною та реальною загрозою для багатьох країн. Якщо її темпи зростання у попередніх роках знаходились під впливом уповільнення розвитку світової економіки через COVID, зростання цін на продовольчі товари, енергоносії, дисбаланси між попитом і пропозицією тощо, то наразі вплив останніх факторів суттєво посилився у зв’язку із військовою агресією РФ. В багатьох країнах рівень інфляції досяг найвищого рівня за багаторічний період досліджень.

Спричинене війною підвищення цін, шок на ринку енергоносіїв, продовольства та посилення цінового тиску в інших галузях призвели до погіршення прогнозу інфляції порівняно із січневими на 1,8 пп. до 5,7% в країнах з розвиненою економікою та на 2,8 пп. до 8,7% –  в країнах з економікою, що розвивається. 

Також зросли темпи річної інфляції й в країнах Єврозони, які перевищили прогнози аналітиків, досягнувши максимального показника за всю історію обігу євро. Темпи інфляції майже в три рази перевищують цільовий показник Європейського центрального банку. Згідно з даними Європейського статистичного відомства Eurostat, споживчі ціни в лютому порівняно з аналогічним місяцем попереднього року зросли на 5,8%, на що також мало вплив зростання енергоносіїв. При цьому, оптимальним рівнем річної інфляції для економіки вважається 2%. 

Аналогічну динаміку демонструє економіка США, де на тлі чинників уповільнення пов’язаних з COVID додалися фактори санкційних обмежень передусім в сфері енергоносіїв. Згідно з даними Міністерства праці США, станом на березень 2022 р. показник щорічної інфляції досяг 7,8%, що є найбільшим значенням з 1982 року. 

МФВ виділяє низку ризиків, які виникатимуть одночасно із зростанням цін у глобальній економіці:

  • відхилення інфляції від цільових показників центральних банків країн / ЄС, що спонукатиме до зміни монетарної політики,  зокрема,  до збільшення вартості грошей через зміну облікової ставки, що в свою чергу призведе до скорочення пропозиції товарів на ринку та уповільнення розвитку економіки;
  • подорожчання продовольства та енергоносіїв, підвищення процентних ставок, може призвести до скорочення бюджетних можливостей, соціальних програм та підвищити ризик соціальних заворушень, особливо в країнах, що розвиваються;   
  • поділ світової економіки на нові геополітичні блоки з різними технологічними стандартами, системами транскордонних платежів та резервними валютами, що може вплинути на втрату ефективності та посилення волатильності невизначеності подальшого розвитку світової економіки. 

Окрім необхідності припинення військових дій, пріоритетними задачами, на меті яких є пом’якшення впливу зазначених вище факторів, на розвиток економік країн виступатимуть злагоджена робота інституцій як на національному, так і міжнародному рівнях. Зокрема, важливу роль відіграватиме робота центральних банків в частині досягнення цілей режиму інфляційного таргетування, а також утримання ключових показників бюджету в межах прийнятних значень з урахуванням збільшення бюджетних асигнувань на підтримку найбільш вразливих прошарків населення.

Поділитись цією сторінкою
facebook twitter linkedin telegram viber whats-app envelope copy