Економіка
24.07.2022

Європейський Союз – ключовий торговельний партнер України

Європейський Союз є ключовим торговельним партнером України, що забезпечує майже 40% обсягу зовнішньоторговельного обороту України протягом останніх п’яти років. Це стало можливим завдяки імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзу, а також поступовій інтеграції країни в його економічний простір.

Європейський Союз – ключовий торговельний партнер України

Передумовами підписання Угоди виступила низка документів, укладених в 1990-х роках, які разом визначали пріоритетність європейського напрямку розвитку України та прагнення Євросоюзу щодо підтримки зазначеного процесу. Основні аспекти Угоди були напрацьовані за результатами проведення переговорів в рамках робочих груп, внаслідок чого замість Угоди про партнерство та співробітництво в 2007 році було створено новий документ – Угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом. 

Підсумковому підписанню передувала відмова у 2013 році тодішнього керівництва України від укладання Угоди та призупинення процесу європейської інтеграції, наслідком чого було масове незадоволення громадян країни, що призвело до Революції Гідності та зміни політичного керівництва.  

Підписання 01.11.2014 р. Угоди про асоціацію та набуття нею  01.09.2017 р. чинності в повному обсязі (після завершення тривалого процесу повної ратифікації) надало змогу Україні та Євросоюзу перейти від партнерства та співробітництва до політичної асоціації й економічної інтеграції.

За своїм обсягом і тематичним охопленням Угода про асоціацію є найбільшим міжнародно-правовим документом за всю історію України та найбільшим міжнародним договором з третьою країною, що уклав Євросоюз. Угода визначає якісно новий формат відносин між Україною та Євросоюзом на принципах «політичної асоціації та економічної інтеграції» і слугує стратегічним орієнтиром системних соціально-економічних реформ в Україні. 

Передбачена Угодою поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною та Євросоюзом визначає правову базу для вільного переміщення товарів, послуг, капіталів, робочої сили, а також регуляторного наближення, спрямованого на поступове входження економіки України до ринку Євросоюзу. ЗВТ – комплексна програма адаптації регуляторних норм у сферах, пов’язаних з торгівлею, до відповідних стандартів Євросоюзу. Такі дії дозволяють значною мірою усувати нетарифні (технічні) бар’єри у торгівлі та забезпечити розширений доступ до внутрішніх ринків, забезпечуючи поступову інтеграцію економіки України у внутрішній ринок  Євросоюзу.

За оцінками Кабінету Міністрів України, на початок 2020 року Угода виконана на 43%. За результатами останнього саміту Україна-Євросоюз від 06.10.2020 р., що відбувся  в Брюсселі, сторони підтвердили незмінну відданість зміцненню політичної асоціації та економічної інтеграції України до єдиного європейського простору на основі Угоди. Резолюцією Європарламенту від 11.02.2021 р. щодо імплементації Угоди підкреслено, що Україна залишається важливим геополітичним, геостратегічним та торговельним партнером Євросоюзу, а також відзначено позитивні результати взаємної торгівлі, яка забезпечує 1,1% зовнішньоторговельного обороту країн Єврозони, що дозволяє Україні входити до ТОП-20 найбільших торговельних партнерів Євросоюзу, займаючи 18 місце.  

Протягом останніх 10 років динаміка зовнішньої торгівлі товарами в Україні відзначалась суттєвим спадом у 2014-2016 рр., порівняно з попередніми роками, що стало наслідком тимчасової окупації територій України, на яких розташовані значущі підприємства-експортери, а також розриву економічних ланцюгів, скорочення виробничих та торговельних операцій з Російською Федерацією через військову агресію проти України.

Саме впровадження ЗВТ стало одним з основних чинників збільшення торгівлі в країні в наступних роках та надало поштовх для інтенсифікації торгівлі між Україною та Євросоюзом. З 2014 року змінились як обсяг торгівлі, так і товарні групи, що у т. ч. супроводжувалось зростанням інвестицій з країн Євросоюзу, обсяг яких, за даними Національного банку України у IV кв. 2021 р., становив 0,8 млрд USD або 60% прямих іноземних інвестицій по Україні, що, на жаль, є низьким показником капіталовкладень в Україну.  

Підтвердженням зазначеної тенденції є зростання обсягів торгівлі з Євросоюзом на 31% з 2012 року до рекордних 54,3 млрд USD у 2021 році, що частково компенсувало загальне падіння торгівлі зі всіма країнами за 10 років на 7% до 140,9 млрд USD. При цьому питома вага Євросоюзу в структурі зовнішньоторговельного обороту збільшилась з 28% до 40%. 

Обсяги товарообороту зростали з 2015 року за виключенням кризового для світу 2020 року. Важливою складовою торгівлі з Євросоюзом є перевищення темпів росту експорту (+60%) над імпортом (+12%), що впливає на скорочення від’ємного сальдо зовнішньої торгівлі товарами та дозволяє створити умови забезпечення стійкості економічного розвитку країни.

Якісною складовою партнерства також є диференціація руху товарів за країнами – до торгівлі з Україною залучені всі країни-члени Євросоюзу. У  ТОП-5 торговельних партнерів входить Польща, Німеччина, Італія, Угорщина та Нідерланди. Стабільно нарощується торгівля з компаніями Іспанії, Румунії, Чехії та Франції. 

Певним чином на статистику торгівлі вплинув вихід 2021 року Великої Британії та Північної Ірландії зі складу Євросоюзу, на які припадало більше 3% товарообороту.  

Переважну частину українського експорту до Євросоюзу складають  сировинні товари: чорні метали, залізні руди, зерно та олія, на які припадає близько половини продажів у цьому напрямку. Натомість з Євросоюзу Україна імпортує обладнання, машини та інші товари з високим ступенем обробки.

В 2022 році внаслідок  військового вторгнення Російської Федерації на територію України стало неможливим проводити подальшу імплементацію низки положень Угоди, що перешкоджає наданню  оцінки всебічного  досягнення цілей та проведення консультацій щодо подальшої лібералізації торгівлі в рамках ЗВТ. Така ціль визначена за результатами 7-го засідання Ради асоціації між Україною та Євросоюзом, яке відбулось в лютому 2021 року. 

За таких обставин Євросоюз, усвідомлюючи необхідність надання допомоги Україні, в червні поточного року ухвалив безпрецедентне за всю історію існування Євросоюзу рішення щодо скасування на рік всіх торговельних обмежень (мита, збори, квоти, антидемпінгові заходи) на товари українського експорту. Рішення Євросоюзу про відкриття ринку значно спростить життя транзитному експорту і знизить адміністративні витрати, пов’язані із сплатою мит, збільшить прибутки / зменшить збитки експортерів та підвищить конкурентоспроможність їхньої  продукції, що матиме суттєвий вплив на підтримку українського бізнесу в період ведення військових дій та падіння економіки. 

Зазначені заходи Євросоюзу поряд із всебічною макроекономічною та військовою допомогою є свідченням подальшого дотримання сторонами стратегічного плану інтеграції, реалізація якого, сподіваємось, має сприяти отриманню Україною статусу кандидата  на вступ до Євросоюзу вже цього року.

Поділитись цією сторінкою
facebook twitter linkedin telegram viber whats-app envelope copy